Myjki natryskowe


1.Konstrukcja myjki natryskowej jest każdorazowo
konsultowana z producentem preparatów do przy-
gotowania powierzchni aby osiągnąć zamierzony
efekt technologiczny.
Konstrukcja myjki natryskowej wykonana z blachy
kwasoodpornej z użyciem nowoczesnych ma-
teriałów termoizolacyjnych, które ocieplają,
usztywniają i zabezpieczają antykorozyjnie.
Armatura chemoodporna wysokiego standardu
przemysłowego. Automatyka sterująca oparta na
podzespołach SIMENS i Honeywell (sterowniki
programowalne, zegar czasu rzeczywistego).

Pełna automatyka kabiny oparta na sterownikach
PLC. Predysponowana do zastosowania w liniach
automatycznych o dużej wydajności.

2. Spełnienie wymogów ekologicznych i gospodarki wodno-ściekowej.Proponowana myjka spełnia
wymogi ochrony środowiska. Stosowane preparaty wodorozcieńczalne nie zawierają metali ciężkich,
ewentualne pozostałości po ich użyciu nie są odpadami specjalnymi.

Jako wyposażenie opcyjne myjki proponujemy obieg zamknięty wody do płukania oraz
utylizację i filtrację kąpieli myjąco-fosforanującej.Wanny zanurzeniowe do przygotowania powierzchni
Konstrukcja wanny wykonana z blachy kwaso-
odpornej z użyciem nowoczesnych materiałów
termoizolacyjnych, które ocieplają, usztywniają
i zabezpieczają antykorozyjnie.
Armatura chemoodporna wysokiego standardu
przemysłowego. Automatyka sterująca oparta
na podzespołach SIMENS i Honeywell (stero-
wniki programowalne, zegar czasu rzeczy-
wistego). Bardzo dobra izolacja termiczna.
Możliwość podłączenia filtrów wspomagających
kąpiel