Urządzenie do usuwania powłok farb proszkowychUrządzenie do usuwania powłok farb pro-
szkowych służy do zdejmowania metodą
chemiczna grubych warstw farb proszko-
wych znajdujących się na zawieszkach,
na detalach stalowych i aluminiowych.
Przewidziane jest do zainstalowania jako
urządzenie wolnostojące na wydziałach
lakierowania proszkowego.
Części przeznaczone do usuwania po-
włok układa się w koszu ustawionym na
rolkach zamontowanych przed urządze-
niem. Następnie zamyka się drzwi urzą-
dzenia i proces usuwania powłok odbywa
się całkowicie automatycznie.

Całe urządzenie wykonane jest ze stali kwasoodpornej.
Zastosowano ekologiczne preparaty wodorozcieńczalne. Układ filtracji służy do oczyszczania kapieli
roboczej ze szlamu i zawiesin. Filtracja odbywa się w sposób ciągły, dzięki czemu trwałość kąpieli
jest nieograniczona.

Zastosowano sterowniki programowalne firmy SIMENS i AEG, które całkowicie automatyzują pracę
urz±dzenia. W skład wyposażenia wchodzi również instalacja elektryczna i pneumatyczna.

Nominalne parametry pracy:

    1. Temperatura pracy 45-50 oC
    2. Nominalny czas usuwania powłok 20 min.
    3. Zużycie wody sieciowej 1500 litrów/7 dni
    4. Wentylacja wyciągowa 500 m3/h
    5. Zainstalowana moc elektryczna w tym grzanie 40 kW/10 kW
    6. Zużycie sprężonego powietrza 15 m3/hFiftry


Fiftry specjalne do kąpieli wodorozcieńczalnych


System zanurzeniowo-natryskowy
do przygotowania powierzchni stali
    Specyfikacja urządzeń:

    1.Wanna do mycia i fosforanowania zanurzeniowego.
    2.Wanna do płukania natryskowego.
    3.Wanna do suszenia.
    4.Filtr do kąpieli myjącej.
    5.Stacja wody DEMI.
    6.Suwnica obsługujaca wanny.