Projektowanie i wykonastwo linii do malowania proszkowegoProjektujemy i wykonywujemy linie techno-
logiczne do malowania proszkowego, obej-
mujące przygotowanie powierzchni, kabiny
do malowania, piece do utwardzania powłok
i transport podwieszony..Transport krzyżowy


Transport krzyżowy oparty na szynach "40" i "60"


Suwnica do obsługi systemu zanurzeniowo-natryskowego
przygotowania powierzchni
Suwnica do obsługi systemu zanurzeniowo-natryskowego
przygotowania powierzchni współpracuje z systemem
transportu i wannami .Wyposażona jest w elektrowciąg
który transportuje detale wertikalnie w procesie mycia.