Układy automatyki przemysłowej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnejAutomatyzujemy procesy technologiczne używając sterowników
i podzespołów Simatic firmy Simens oraz Excel firmy Honeywell.
Do oprogramowania sterowników używamy odpowiednich progra-
mów narzędziowych.Wentylacja pomieszczeń lakierni proszkowych


Projektowanie i wykonawstwo instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
(również z odzyskiem ciepła) do lakierni
proszkowych i innych instalacji przemy-
słowych. Automatyzacja procesów tech-
nologicznych przy użyciu sterowników i
podzespołów Simatic firmy Simens oraz
Excel firmy Honeywell.Układy automatyki
przemysłowej klimatyzacyjnej i wentyla-
cyjnej.