MACH-JET
Pistolet ładowany elektrostatycznie « Corona »

Nowy pistolet Mach-Jet gun pozwala na ręczne
nakładanie farb proszkowych w ogólnych
zastosowaniach przemysłowych.
Połączony z modułem zasilającym CRN 457 oraz ze
stworzonym wyłącznie na jego potrzeby systemem
DPCS zapewnia uzyskanie optymalnego ładunku
elektrostatycznego cząsteczek proszku.
Użytkownik wybiera łatwo program dostosowany
do malowania części różnych kształtów, co
gwarantuje uzyskanie doskonałej jakości powłoki
i zapewnia znaczną oszczędność materiału.Zakres zastosowania

Pistolet Mach-Jet Gun jest używany we wszystkich branżach przemysłu do malowania części o różnych kształtach:

 • Meble ogrodowe
 • Motory i rowery
 • Urządzenia kolejowe
 • Maszyny rolnicze
 • Gaśnice
 • Słupy ogrodzeniowe, bramy ogrodowe
 • Profile
 • Elementy elewacji
 • Szkło zdobione farbą proszkową
 • Samochodowe części zamienne
      (listwy, ramki, lusterka wsteczne, felgi...)
 • Przebicia farby


 • Zalety

  Wygoda użytkowania

 • Stosunek ciężaru pistoletu do jego
      wyważenia plasuje go wśród najlepszych na
      rynku = Praca operatora jest mniej męcząca.
 • Szybkozłącze przewodu doprowadzającego
      proszek = Szybka zmiana barwników i bardzo
      łatwe czyszczenie.
 • Obrotowy przewód proszku = Swoboda
      ruchu nadgarstka.
 • Wbudowanie w tylnej części rękojeści
      miękkiego podparcia dłoni wymiennego
      w dwóch modelach = Wygodny uchwyt.
 • Sterownie możliwe z pistoletu = Oszczędność
      czasu związana z możliwością modyfikacji
      ustawień w czasie pracy (regulacja natężenia
      przepływu proszku oraz 4 uprzednio
      zaprogramowanych parametrów U&l)
 • Dostosowanie do wymogów przemysłowych


 • Łatwe nakładanie proszków metalizowanych
      (dysza standardowa).
 • Nowe dysze generujące świetne pokrycie
 • Dysze odporne na ścieranie.
 • Solidna konstrukcja urządzenia (pistolet,wózek).

 • Optymalne bezpieczeństwo: zestaw

 • Urządzenie spełniające wymogi nowej
      normy EN50050 : 2001
      oraz dyrektyw CE, ATEX et FM.


 • Opis urządzeń elektrostatycznych MACH-JET

  Pistolet Mach-Jet Gun jest przeznaczony do rozpylania farby proszkowej

  Istnieją różne systemy umożliwiające zasilanie pistoletu w proszek, wśród nich: okrągły pojemnik, stolik wibracyjny oraz zbiornik pod ciśnieniem.
  Pistolet z wbudowaną kaskadą jest zasilany niskim ciśnieniem przez moduł zasilający CRN 457 za pomocą przewodu elektrycznego niskiego napięcia (1), który generuje wysokie napięcie w chwili naciśnięcia na spust pistoletu.
  Rozpylanie proszku zapewnia pompa proszkowa wyposażona w zwężkę Venturiego, w rurę ssącą oraz głowicę upłynniająca. Proszek upłynniany jest w zbiorniku lub w kartonie, po czym doprowadzony jest, za pomocą złączki Venturiego, do pistoletu. Powietrze, które umożliwia dostosowanie natężenia przepływu proszku (2&3) jest regulowane automatycznie przez moduł zasilający CRN 457.


  1 - Przewód niskiego napięcia
  2 - Powietrze wtryskujące
  3 - Powietrze rozrzedzające
  4 - Powietrze upłynniające
  5 - Powietrze wibracyjne lub zasysające opary
  6 - Pompa proszkowa (CS127/237)
  7 - Sterowanie pneumatyczne
  SA : Powietrze dodatkowe (4 + 5)
  Konstrukcja pistoletu umożliwia jego optymalne użytkowanie
  Pistolet MACH-JET gun jest bardzo lekki. W rękojeści pistoletu umieszczono przyciski sterowania, dzięki którym operator może w powietrzu, jedną ręką, wybrać jeden z 4 uprzednio zaprogramowanych trybów rozpylania i na bieżąco regulować natężenie przepływu proszku. Zapalające się diody sygnalizują użytkownikowi, który z trybów jest w danej chwili używany. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w urządzeniach serii MACH-JET.


  Indywidualne ustawienie parametrów:
  optymalny ładunek elektryczny niezależnie od rodzaju
  proszkui kształtu malowanej części.

  Solidność materiałów, z których zbudowany jest pistolet, duża odporność na uderzenia.

  Duży wybór
  regulowanych dysz  Stosunek ciężaru do wyważenia
  pistoletu plasuje go wśród
  najlepszych na rynku.
  Komfort codziennej pracy operatora.
  W tylnej części rękojeści wbudowano
  miękkie podparcie dłoni, wymienne
  w dwóch modelach.
  Wygodny uchwyt, możliwość dopasowania
  go do dłoni operatora.  Szybkozłącze przewodu
  doprowadzającego proszek.
  Szybka wymiana barwnika
  i ułatwione czyszczenie.  Obrotowa złączka przewodu proszku:
  - w czasie pracy ruchy malarza są
  bardziej swobodne, precyzyjne
  i mniej męczące.


  Specjalny system DPCS (Digital Preset Coating System)


  Przyciski sterujące znajdujące się z tyłu pistoletu
  to oszczędność czasu dzięki możliwość regulacji
  ustawień w czasie pracy:

 • Regulacja natężenia strumienia przepływu
      proszku

 • Wybór między czterema uprzednio
      zaprogramowanymi parametrami U & I • Wskazywanie aktualnie używanego
  parametru za pomocą diody

  Regulacja natężenia
  strumienia proszku  Zmiana zaprogramowanych
  parametrów [U/1](w pętli)

  Różnicowanie wstępnie zaprogramowanych parametrów elektrycznych

  Rozpylanie za pomocą dyszy – strumień okrągły:
 • Optymalizuje ładunek cząsteczek
 • Poprawiony efekt otaczania oraz zwiększona
      skuteczność przenoszenia
 • Bardzo jednorodny strumień zarówno w przypadku
      części o kształtach złożonych jak i prostych.
 • Rozpylanie regulowane za pomocą dyszy strumienia
  okrągłego lub strumienia płaskiego:
 • Dodatkowe nakładanie proszku
 • Duże grubości powłok (> 100 μm)
 • Części z materiałów słabo przewodzących
      (szkło, drewno, ...).


 • Rozpylanie za pomocą dyszy strumienia
  płaskiego:
 • Bardzo dobre krycie i wydajność w przypadku
      części płaskich
 • Łatwość nanoszenia proszku na wklęsłości
 • Bardzo jednorodny strumień zarówno
      przypadku części o kształtach złożonych
      jak i prostych.


 • Rozpylanie regulowane za pomocą dysz
  strumienia okrągłego lub strumienia płaskiego.
 • Proszek metalizowany
 • Napięcie (U) może zostać podwyższone w celu
      zwiększenia wydajności rozpylania
 • Parametry te regulowane są przez operatora w celu uzyskania optymalnej wydajności elektrostatycznej.