MIK 6600
Pistolet pneumatyczno- elektrostatyczny wysoko i średnio ciśnieniowy

Urządzenie MIK 6600 jest ręcznym pistoletem
pneumatyczno-elektrostatycznym, zasilanym farbą
pod średnim lub wysokim ciśnieniem, za pomocą.
pompy tłokowej (stosunek ciśnienia 20/1 lub 40/1).
Umożliwia nakładanie farb i lakierów płynnych,
rozpuszczalnikowych w zastosowaniach.
przemysłowych, a w szczególności materiałów
malarskich o dużej lepkośc
i.


Dziedziny zastosowania

Pistolet MIK 6600 został zaprojektowany z myśląo malowaniu z wykorzystaniem farb rozpuszczalnikowych różnego typu, i wytwarzaniu niewielkiej ilości mgły. Jest to pistolet elektrostatyczny AIRLESS ( wysokie ciśnienie) lub AIR ASSISTED (rozpylanie wspomagane przez powietrze pod średnim ciśnieniem).
Pistolet nadaje się przede wszystkim do malowania części o dużych rozmiarach, lub w przypadku, gdy wentylacja pomieszczenia nie jest możliwa (nakładanie na zewnątrz):

 • Maszyny Budowlane
 • Maszyny Rolnicze
 • Maszyny narzędzia
 • Przemysł drzewny
 • Przemysł samolotowy
 • Urzdzenia kolejowe
 • Cysterny/ zbiorniki


 • Zalety dla użytkownika

 • Jakość rozpylania: bardzo drobne rozpylanie,
      nakładanie farb o dużej lepkości.
 • Oszczędność materiału malarskiego:
      oszczędność farby ( 60 do 85 %), ograniczenie
      zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie ilości
      zabrudzeń kabiny malarskiej.
 • Oszczędność czasu: Pistolet łączy w sobie
      prostotę, skuteczność i szybkość obsługi:
      przewody materiałowe mogą być szybko
      odłączanepod rękojeścią.


 • Uproszczona obsługa: zmniejszenie
      zanieczyszczenia kabiny, ograniczone
      czynności konserwacyjne, pistolet MIK 6600
      wytwarz aniewiele mgły w fazie nakładania
      farby.
 • Optymalne bezpieczeństwo: zestaw
      MIK + GNM posiada homologację CE, Ex i FM.
 • Optymalna ergonomia: MIK 6600 oferuje
      użytkownikowi wygodny uchwyt i możliwość
      elastycznego prowadzenia.


 • MIK 6600
  Pistolet pneumatyczno- elektrostatyczny wysoko i średnio ciśnieniowy

  Standardowe urządzenie składa się następujących elementów: pistolet MIK 6600, dwa przewody (powietrze/ niskie napięcie i przewód materiałowy), moduł zasilający GNM 100, narożnik ścienny mocujący oraz zestaw narzędzi.

  W pistolet MIK 6600 wbudowano kaskadę HT(1) zasilaną i sterowaną przez moduł zasilający GNM100.
  Generator umożliwia oddzielną regulację parametrów napięcia (kV) i natężenia (µA).
  Obydwa elementy są nierozłącznie ze sobą związane i tworzą razem urządzenie rozpylające.
  (1) HT = Wysokie Napięcie


  Pistolet jest zasilany w niskie napięcie przez moduł zasilający GNM 100 i w sprężone powietrze z sieci.
  Pistolet jest podłączony do przepływowego styku oszczędność farby (60 do 85 %), ograniczenie pneumatycznego (z boku zasilacza GNM 100), który generuje wysokie napięcie w chwili naciśnięcia na spust pistoletu i uruchomienia przepływu powietrza rozpylającego.

  Moduł GNM 100 używany jest ze wszystkimi
  ręcznymi pistoletami elektrostatycznymi SAMES:
  identyfikacja rozpylacza przez moduł zasilający
  GNM odbywa się automatycznie w chwili jego
  podłączenia. Moduł ustala jednocześnie
  maksymalne wartości robocze kaskady (U & I).
  Zastosowanie
  Pistolet MIK 6600 jest dostępny w dwóch wersjach:
  - Strumień Płaski (JP) l
  - Strumień Okrągły (JR).

  W przypadku pistoletu MIK 6600, w trybie "AIR ASSISTED " i zwłaszcza przy płaskim strumieniu, używa się powietrza rozpylania, aby uzyskać bardziej precyzyjny efekt niż dzięki wkładce.
  W technologii tej stosuje się pompy o wyjątkowo solidnej budowie (ciśnienie ma-teriału malarskiego = 30 do 80 barów), nie drogie w eksploatacji, oraz wkładki o dużych przepustach, niepodatnych na zatykanie.
  W trybie rozpylania " AIR LESS " używa się tylko tyle powietrza rozpylania ile potrzeba do wytworzenia wysokiego napięcia. Pompa do-starcza materiał malarski pod ciśnieniem, które waha się w przedziale od 80 do 270 barów. Przy stosowaniu tej technologii, zjawisko powstawania mgły zostaje ograni-czone, efekt elektrostatyczny zoptymalizo-wany, możliwe jest nakładanie farb o dużej lepkości, przy dużym natężeniu przepływu.
  Ponadto, nakładanie farby jest niezwykle szybkie.


 • Strumień Płaski - AIR ASSISTED: ta wersja pistoletu jest stosowana przede wszystkim do nakładania powłok malarskich na części o dużych rozmiarach, a także na duże, płaskie powierzchnie..., przy ciśnieniu od 30 do 80 barów do nakładania materiałów malarskich o słabej i średniej lepkości. Wkładka umożliwia bardziej precyzyjne rozpylanie i regulację natężenia przepływu farby.

 • Strumień Okrągły: pistolet w tej wersji umo-
  żliwia malowanie części średniej wielkości oraz
  części o kształcie rurowym, ze względu na wy-
  twarzany, maksymalny efekt otaczania.